Goed voedsel is essentieel voor het genereren van energie. Daarnaast is het van net zo groot belang dat het verteren van het voedsel op adequate wijze gebeurt.

Deze beide factoren komen bij de moderne mens steeds vaker op de tocht te staan:

  • Verantwoord voedsel is een schaars goed in onze gangbare supermarkten; de schappen zijn voornamelijk gevuld met genotsmiddelen welke geen waarde voor onze gezondheid hebben; ze vormen slechts een belasting van onze spijsvertering.
  • Het bereiden van een volwaardige maaltijd, ooit een kunst, is verworden tot een tijd rovende en vervelende belasting. Steeds vaker kiest men voor de kant en klaar maaltijd (die bij voorkeur na een paar minuten in de magnetron, tv-kijkend naar binnen wordt geschrokt).
  • Door de matige kwaliteit voedsel en de kwalijke eetgewoontes wordt onze spijsvertering zwaar op de proef gesteld en bij veel mensen leidt dit op korte of langere termijn tot allerlei klachten die, als er geen koerswijziging plaatsvindt, een chronisch karakter krijgen.


Logisch dat bij de beoordeling en behandeling van ziektes, het van groot belang is om ook een analyse te maken van het eetgedrag van de patiënt.
Indien gewenst kan de patiënt geadviseerd en begeleid worden bij het veranderen van dit gedrag, om zodoende een voorwaarde te scheppen voor het genezen van zijn/haar klachten.
Jos Laan kan hierin adviseren en begeleiden. Kennis opgedaan vanuit een cursus Macrobiotiek aan het Kushi instituut in Amsterdam, een cursus Voeding aan het IAS in Gennep en een opleiding Voeding en TCM aan de opleiding Qing Bai in Amersfoort, verschaft een brede basis.