Met alle bewegen die we dagelijks maken beïnvloeden we de ademhaling. Dit is een prachtig samenspel van ons autonome zenuwstelsel, de bloedsomloop en alle organen, en als het goed gaat merken we niet eens dat het zo wonderbaarlijk goed werkt. Als het echter niet goed gaat, merken we dat eigenlijk ook niet op. Bijvoorbeeld als we te druk zijn, gaat onze ademhaling sneller, dat werk voor korte tijd goed. Staan we te lang bloot aan stress, dan blijft de adem oppervlakkig, ook als we tot rust komen.
De therapie bestaat uit het leren luisteren naar je eigen ademhaling. Eenvoudige opdrachten om de adem iets te veranderen, kunnen een groot effect geven op het gevoel van ontspanning. Bijvoorbeeld een verandering in het ritme, of het intensiveren van de uitademing. Dit verbetert niet alleen de klachten bij hyperventilatie of bij hoofdpijn en duizeligheid, maar ook bij gebrek aan conditie, na het doormaken van een zware griep of een hartinfarct, en bij mensen die veel verdriet, spanning of pijn moeten verdragen.

Beweegkuur:
Individuele fysiotherapeutische begeleiding om mensen te leren hoe ze méér kunnen gaan bewegen dan ze op dat moment doen. Dit is bedoeld voor mensen die zelf meer zouden willen bewegen, maar een stappenplan nodig hebben.
Mensen kunnen behoefte hebben aan de beweegkuur, door dat ze zelf vinden dat ze te weinig bewegen, door suikerziekte of door long of hartproblemen, na het doormaken van een ernstige ziekte. Ouderen zouden baat kunnen hebben met een korte, persoonlijke evenwichtstraining. De fysiotherapie bestaat uit een aantal keer individuele begeleiding, meer coaching dan therapie.
We gaan praktisch aan de slag, om mensen bewust te laten worden van wat ze nog wel kunnen. Daarbij geef ik informatie over de effecten het bewegen. Bijvoorbeeld: de invloed daarvan op het evenwicht, op de bloedsomloop en op de ontspanning van geest en lichaam.
We kiezen samen de bewegingen die ze met plezier doen, die toch wel zwaar zijn, en waar ze voldoening uit halen. We bespreken welke doelen ze met het bewegen zouden willen behalen voor henzelf.