Dry Needling is een behandelmethode waarbij met behulp van een acupunctuurnaald pijnklachten kunnen worden opgelost die veroorzaakt worden door triggerpoints in spieren, beter bekend als spierknopen. Deze triggerpoints worden veroorzaakt door overbelasting van bepaalde spieren of spiergroepen en kunnen worden beschouwd als een locale aanhoudende verkramping in een spier.

Deze verkramping veroorzaakt een strakke snaarvormige band in de betreffende spier en dit geeft plaatselijke pijnklachten met vaak ook een uitstraling naar elders in het lichaam.

Iedere spier heeft een specifieke uitstralingszone. Bij pijn in een bepaalde zone zal dus gezocht worden naar spierknopen in de spieren die horen bij dit gebied.

De spier zal ook krachtsverlies vertonen en verkorting waardoor bewegings beperking ontstaat.

Door de triggerpoints te localiserenĀ  en aan te prikken met de acupunctuurnaald zullen vaak een of meerdere contracties in de spier optreden waarna de verkramping oplost, de strakke band verdwijnt of zachter wordt en de bewegingsbeperking en pijn zullen afnemen.

Om te voorkomen dat de triggerpoints zullen terugkeren wordt de patient geinstrueerd hoe de spieren te ontspannen middels rekoefeningen en er wordt gezocht naar de oorzaak van het ontstaan van de triggerpoints; dit kan een eenmalige overbelasting zijn maar kan ook bijvoorbeeld voortkomen uit een slechte houding of eenzijdige activiteiten op het werk en kan zelfs het gevolg zijn van gebrek aan bepaalde voedingsstoffen.

De naam Dry Needling is gekozen nadatĀ  gebleken was dat het ontspannende effect op de strakke spieren niet veroorzaakt werd door de pijnstillende vloeistof die indertijd werd ingespoten in de knopen, maar puur door het mechanische effect van de prik. Daarop werd gekozen voor het gebruik van de acupunctuurnaald.

Bij de dry needling worden dezelfde hygiene regels gehanteerd als bij de klassieke acupunctuur, de naalden zijn steriel en worden eenmalig gebruikt.