Re-aktief heeft een knietrainingsprogramma ontwikkelt om patiënten met chronische of acute knieklachten een intensief trainingsprogramma te laten volgen volgens een graded activity protocol, waarbij stapsgewijs de belastbaarheid en de stabiliteit van de knie worden verhoogd.

Centraal in het programma staat een hoge zelfwerkzaamheid zowel in de thuissituatie als in de praktijk. Via een progressief opgebouwd krachttrainingprotocol met en zonder apparatuur, een intensieve coördinatie- en stabiliteitstraining alsmede een uitgewerkt loopscholing-protocol, wordt getracht een zo groot mogelijke functionele belastbaarheid te bereiken.

Middels gerichte scholing in de actieve revalidatietraining, knierevalidatie en de uitgebreide facilitaire mogelijkheden als een ruime oefenzaal voor loop en sprongtraining (totale kracht en oefenruimte 130 m²), diverse krachttrainingapparatuur en een grote verscheidenheid aan coördinatie en balansapparatuur, kunnen wij een compleet en op maat gemaakt trainingsprogramma aanbieden. In nauwe samenwerking met de afdeling fysiotherapie van het Westfries Gasthuis is tevens een intensief revalidatieschema opgesteld voor patiënten na een voorste-kruisbandoperatie.

Een belangrijke rol in het revalidatieprogramma speelt het zgn. knie-coaching, waarbij de patiënt zelfstandig traint en op bepaalde tijdstippen het trainingsprogramma en de trainingsresultaten met de therapeut evalueert en zo mogelijk aanpast. Op deze wijze is het mogelijk de patiënt met minimale begeleiding gedurende langere tijd te volgen.

Het programma leent zich bij uitstek voor patiënten bij wie conservatieve fysiotherapeutische oefentherapie onvoldoende resultaat heeft geboden, patiënten waarbij geen directe indicatie (meer) aanwezig is voor orthopedische chirurgie en nog onvoldoende functionele belastbaarheid hebben, bv arthrosis, vkb-revalidatie, patello-femorale problemen etc. Ook patiënten met chronisch pijngedrag en bewegingsangsten mbt de knie kunnen aan dit programma meedoen.
 
In het begin van het programma is er een intensieve begeleiding ivm aanleren van de diverse trainingstechnieken voor zowel thuis als in de praktijk. Alle trainingsvormen worden genoteerd op het knietrainingsformulier mbt intensiteit,duur en aantal herhalingen zodat evaluatie en controle mogelijk zijn.

Naast de begeleide trainingssessies stellen wij de patiënt ook in staat de aangeleerde trainingstechnieken zelfstandig uit te voeren in de praktijk. De eerste 4 weken brengen wij hiervoor geen extra kosten in rekening en proberen hiermee een zo groot mogelijk eigen inzet en therapietrouw te bewerkstelligen. In principe kan dus dagelijks getraind worden waardoor een zo hoog mogelijk rendement kan worden behaald.
Na 4 weken kan onbeperkt zelfstandig verder getraind worden binnen de openingsuren van de praktijk. Klik hier voor de kosten.

Naarmate de patiënt meer bekend is met de trainingsprincipes en technieken wordt de begeleiding afgebouwd en komt het aspect knie-coaching meer op de voorgrond, de patiënt moet de training zelfstandig uitvoeren en verder opbouwen. Bij problemen of een nieuwe fase in de revalidatie vindt weer coaching plaats. Op deze wijze kan men binnen de beperkingen van de fysiotherapieverstrekking van de ziektenkostenverzekeraars toch een maximaal resultaat op langere termijn behalen.

Deelname aan het knierevalidatieprogramma vindt plaats op de verwijzing voor fysiotherapie van uw huisarts of specialist.

  • zelfstandig verder trainen (afhankelijk van de bepaalde doelstelling) in onze praktijk
  • trainen in de rugtrainingsgroep in onze praktijk (kleine groepen met intensieve begeleiding)