Centraal in de begeleiding binnen ons centrum staan de zo spoedig mogelijke terugkeer op de werkplek/ADL-situatie, de zelfverantwoording van de patiënt en arbeidsspecifieke gedragsgeoriënteerde trainingsaanpak volgens het graded activity principe.

Ons centrum is door gerichte scholing (licentie graded activity training bij lage rugproblematiek en RSI-klachten, actieve revalidatietraining bij het I.A.S.) gespecialiseerd in training en instructie bij arbeidsspecifieke problemen van het bewegingsapparaat.
Van iedere patiënt wordt middels een intake o.a met gebruik van functionele vragenlijsten, een trainingsprotocol opgesteld aan de hand van de principes van de graded activity.
De training wordt gekenmerkt door het zoveel mogelijk gebruik maken van vrije gewichten (halters en halterstangen) waarbij de functionele problematiek zowel in ADL- als arbeidsspecifieke situaties zoveel mogelijk nagebootst kan worden.
Via een progressief opgebouwd revalidatie cq reconditionering schema, wordt in de eerste fase de patiënt geleerd zijn lichaam (wervelkolom) onder alle omstandigheden weer optimaal te gebruiken.
In een tweede fase wordt aan de hand van een analyse van de sport, hobby en/of werkbelasting een analyse gemaakt van de belastbaarheid welke noodzakelijk is om sport, hobby of werkzaamheden zonder klachten te kunnen uitvoeren en veelal nog belangrijker om klachten in de toekomst te gaan voorkomen. Aan de hand van de beschikbare gegevens wordt er een preventief trainingsprogramma voor de patiënt opgesteld.

De doelstelling van de revalidatie is niet in eerste instantie de pijnbestrijding maar een verhoging van de functionele belastbaarheid. Dit belangrijkste aspect van de revalidatie kan alleen via training worden bereikt. Veelal is een reconditioneringsprogramma al voldoende om een forse belastbaarheidverhoging en beter subjectief welbevinden te bewerkstelligen.

Bijkomend voordeel is dat de patiënt leert de problemen zelf in de hand te nemen en niet afhankelijk raakt van passieve maatregelen; de eigen verantwoording wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Bovenstaande gedragsgeoriënteerde interventie is een van de belangrijkste pijlers van de nieuwe KNGF-richtlijn Lage-rugpijn.
De therapietrouw wordt zoveel mogelijk gestimuleerd door de patiënt in de eerste twee fases in de gelegenheid te stellen naast de begeleide trainingen zoveel mogelijk zelfstandig te komen trainen in de praktijk zonder bijkomende kosten, op tijden dat het de patiënt zelf het beste uitkomt (binnen de openingsuren van de praktijk!).
Wanneer er sprake is van (sub)acute of chronische lage rugproblematiek en U bent van mening dat er sprake is van een indicatie voor actieve revalidatie kan via de ziektenkostenverzekeraar (particulier of ziekenfonds) gestart worden met individuele rugtraining en scholing. Afhankelijk van de verzekeraar en evt. aanvullende verzekering, kunnen dan 9 tot 16 behandelingen vergoed worden.

Afhankelijk van de ernst van de klachten, de recidiefneiging, chroniciteit, deconditionering en bewegingsangst is soms een intensievere en langduriger begeleiding nodig, die niet volledig door de ziektenkostenverzekering gedekt kan worden (maatregel Borst). In geval van langdurige of dreigende langdurige arbeidsongeschiktheid is het dan mogelijk om via de wet REA financiële middelen aan te vragen om de begeleiding en training tot terugkeer op de werkplek te bekostigen.
Aanvraag hiervoor geschiedt door de bedrijfsarts.

Na afloop van de begeleide trainingsinterventies (gem. 16) vindt er een evaluatie plaats middels de functionele vragenlijst en wordt een evt.vervolgtraject besproken:
*zelfstandig verder trainen (afhankelijk van de bepaalde doelstelling) in onze praktijk
*trainen in de rugtrainingsgroep in onze praktijk (kleine groepen met intensieve begeleiding)